Enigmatski klub Bor

ЕК Бор

О Удружењу

ЕК Бор

О Удружењу

РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВОГ САЈТА
ПОДРЖАО ЈЕ ГРАД БОР

ЕКБор

Негујемо књижевно стваралаштво
и културу

Невладино Удружење

Ми смо добровољно, непрофитно, невладино удружење енигматичара, основано у циљу развијања уметничког стваралаштва у области књижевности, новинарства, неформалног образовања

Негујмо културни идентитет нашег
народа

Енигматика је корисна друштвена делатност која је део културних и образовних процеса а сврха јој је да подучи, информише, да заинтересује решавача за неку појаву, догађај, да може дати макар мали допринос културном стваралаштву и потребама савременог човека.

Radomir Matic

Радомир Матић
Председник Удружења

ОУдружењу

Енигматски клуб "Бор" је један од најстаријих енигматских клубова у Србији. Дана 26. маја 1980. године основан је Енигматски огранак "Бор" Енигматског клуба Београд. Маја 1985. године огранак прераста у Енигматски клуб "Бор", постаје правно лице са печатом и жиро рачуном.

ЕК "Бор" је један од оснивача Енигматског савеза Србије у Ваљеву 1985. године.

У мају 1986. године ЕК "Бор" био је домаћин друге седнице иницијативног одбора за оснивање Енигматског савеза Југославије.

У протекле четири деценије успешно је учествовао у активностима Енигматског Савеза Србије сарадњом у штампаним и електронским медијима као и учествовању у многобројним Сусретима Енигмата.

Свакако да је један од највећих успеха ЕК "Бор" организација и одржавање 14. Сусрета енигмата Србије у Бору, у хотелу "Језеро" на Борском језеру од 29 - 31 августа 2014. године. Учешће је узео 51 учесник, а међу њима двојица из Републике Српске и шесторо учесника из Хрватске.

Такође, у енигматским такмичењима на СЕС-у, учешће је узело шест такмичара из Бора.

Enigmatika

Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ

Ее Жж Зз Ии Јј Кк

Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо

Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу

Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

Негујмо Српски књижевни језик

Осим основног обележја да служи за забаву и разоноду, енигматика има и друге димензије - она је "гимнастика ума" и "играрија духа", поседује информативну и едукативну компоненту, развија смисао за комбинаторику и естетику, представља део новинарске професије и посебан вид културног изражавања.

ЦИЉЕВИ И ДЕЛАТНОСТИ

Организовањем и окупљањем грађана који се баве питањима са подручја енигматике, подстичемо, развијамо и унапређујемо ову област друштвене делатности, негујемо књижевно стваралаштво и културу.

 •  

  Јачање знања кроз разоноду

  Организовање стручних предавања из области енигматике, формирање и рад енигматских секција у школама, организовање лиге знања, квиза и такмичења.

 •  

  Издавачка делатност

  Енигматски листови и часописи, стручне публикације, организовање изложби из области енигматике.

 •  

  Популаризација енигматике

  Развијање језичке и књижевне културе популаризацијом енигматике у свим областима културног живота, учешћем у културним, информативним активностима и енигматским манифестацијама у Ребулици Србији и шире.

Enigmatika
Enigmatika

Више од 40 година

Креирамо за вас магични свет речи!

Упознајте наштим.

Чланови Удружења себе сматрају баштиницима
и чуварима језика и писма свог народа.

Радомир Матић

Радомир Матић
Председник и оснивач Удружења


Контактирајтенас.

Енигматски клуб "Бор"
Међеда Усеиновића 10, Бор 19210 Србија


ekbor.org@gmail.com

EK Bor QR code
Реализацију овог сајта подржао је град Бор